Halsfluss

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna (tonsillerna) som orsakas av bakterier eller virus.
De vanligaste symptomen på halsfluss är feber och halsont vid sväljning. Ibland svullnar lymfkörtlarna i halsen och kan upplevas som ömma ”knölar” på utsidan av halsen. Det är inte ovanligt att man kan se vita prickar i svalget som består av var (döda vita blodkroppar) som samlats i halsmandlarnas fickor.
Halsfluss smittar vid kontakt och inkubationstiden är 2-4 dagar, den smittade insjuknar således 2-4 dagar efter smittillfället. Vid misstanke om smitta bör man undvika kroppskontakt. På dagis och förskolor är det viktigt att barnen har egen handduk.

Om halsflussen beror på en bakterie behandlas den ofta med ett så kallad V-penicillin , t ex Kåvepenin, i tio dagar. Om den smittade är allergisk mot penicillin finns annan typ av antibiotika som Klindamycin och Erythromycin. Efter att ha använt antibiotikan i några dagar kan den smittade gå tillbaka till jobbet eller skolan eftersom smittrisken då bedöms som obefintlig. Det är viktigt att den smittade byter tandborste ungefär fyra dagar in i kuren för annars är det risk för att bakterier finns kvar i tandborsten som orsakar en ny infektion när kuren är slut.
Om halsinfektionen beror på ett virus, vilket inte är lika vanligt, hjälper inte antibiotikan. Infektionen går då över av sig själv inom en vecka.
Halsfluss kan orsaka följdsjukdomar, såsom njursjukdomar, scharlakansfeber och ledsjukdomar. Detta är dock ovanligt. Vid upprepade halsinfektioner är det viktigt att hela hushållet uppsöker läkare eftersom streptokocker kan finnas i halsen utan att den smittade uppvisar symptom.

(Tänk på att om rodnaden och svullnaden sprider sig utanför halsmandlarna har en halsböld bildats och man behöver uppsöka läkare.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *