Om tonsillektomi

Varför tonsillektomi?

Har man halsfluss fler än fyra gånger årligen, så har man större skada än nytta av sina halsmandlar, därför bör de opereras bort. Om du har upprepade halsinfektioner kan det leda till ledvärk och njurbesvär. Samt, om du drabbas ofta av s k halsböld (som är en inflammation som sitter mellan halsmandeln och svalgväggen) är en operation aktuell. Hos vissa är tonsiller så stora att det är svårt att äta stora tuggor, detta är även ett skäl till att tonsillerna opereras bort, även om de inte varit infekterade.

Hur går en tonsillektomi till?

Tonsiller avlägsnas genom tonsillektomi. Tonsillektomi utförs under narkos, eller med annat namn generell anestesi, vilket innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet. Ett vanligt ingrepp utan komplikationer tar vanligtvis inte mer än 20 minuter. De sår som uppstår i svalget där tonsillerna suttit sys inte ihop, utan får självläka. Bilden nedan visar ingreppet. Kortfattat tar man tag i tonsillen, drar ut den och “skrapar” loss den från fästet.

Risker med tonsillektomi?

Modern anestesi är näst intill riskfri. Allvarliga blödningar är sällsynta, ungefär 1 av 30.000 avlider i samband med komplikationer efter eller under tonsillektomi, det är en var fjärde år i Sverige. Mildare komplikationer är sällsynta men kan förekomma efter hemkomsten i form av blödning eller feber. Vid blödning spottar du blod eller blodtillblandad saliv, kontakta sjukhus genast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *